Thay đổi vốn điều lệ có phải xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không?

Ngày hỏi:01/11/2018

Tôi đang làm nhân viên cho một công ty trách nhiệm hữu hạn tại thành phố Hà Nội. Công ty tôi có vốn điều lệ là 32 tỷ đồng. Công ty đang có dự định sẽ mở rộng quy mô kinh doanh cũng như địa bàn hoạt động của công ty, nên công ty sẽ tăng vốn điều lệ lên 62 tỷ đồng. Chắc chắn công ty tôi sẽ phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nhưng tôi muốn hỏi là công ty tôi có được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thay cho Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước đây hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bao gồm các nội dung sau đây:

   - Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

   - Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

   - Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

   - Vốn điều lệ.

   Như vậy: Đối với trường hợp công ty của bạn là công ty trách nhiệm hữu hạn có dự định sẽ tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 62 tỷ đồng mở rộng quy mô kinh doanh cũng như địa bàn hoạt động của công ty. Do đó, công ty có trách nhiệm đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở về việc thay đổi nội dung vốn điều lệ của công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   Theo đó, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi vốn điều lệ của công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

   Nội dung thông báo bao gồm các nội dung được quy định cụ thể tại Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

   Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn