Thay thế, miễn nhiệm Tổng Giám đốc VIETTEL được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:11/07/2017

Thay thế, miễn nhiệm Tổng Giám đốc VIETTEL được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Trương Nam, em đang là sinh viên năm cuối tại Học viện công nghệ bưu chính viễn thông Hà Nội. Để hoàn thành bài báo cáo của mình, em có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp em, cụ thể là thay thế, miễn nhiệm Tổng Giám đốc VIETTEL được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Em mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0936***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thay thế, miễn nhiệm Tổng Giám đốc VIETTEL được quy định tại Điều 42 Nghị định 101/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội như sau:

   1. Bộ Quốc phòng quyết định miễn nhiệm hoặc thay thế trước thời hạn với Tổng Giám đốc sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trên cơ sở các quy định tại các Khoản 2 và 3 Điều này.

   2. Tổng Giám đốc bị miễn nhiệm trước thời hạn trong các trường hợp sau:

   a) Vi phạm pháp luật đến mức bị truy tố hoặc các trường hợp bị miễn nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều lệ này.

   b) Không đủ năng lực, trình độ đảm nhận công việc được giao, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

   c) Không trung thực trong thực thi các quyền hạn hoặc lạm dụng địa vị, quyền hạn để thu lợi cho bản thân hoặc cho người khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính của VIETTEL.

   d) Không hoàn thành các nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao; vi phạm nhiều lần và có hệ thống nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu và quy chế quản lý nội bộ của VIETTEL.

   đ) Tổng Giám đốc VIETTEL thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình mà dẫn đến một trong các vi phạm sau đây thì bị miễn nhiệm; tùy theo mức độ vi phạm và hậu quả phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật:

   - Để VIETTEL lỗ;

   - Để mất vốn nhà nước;

   - Quyết định dự án đầu tư không hiệu quả, không thu hồi được vốn đầu tư, không trả được nợ;

   - Không bảo đảm tiền lương và các chế độ khác cho người lao động ở VIETTEL theo quy định của pháp luật về lao động;

   - Để xảy ra các sai phạm về quản lý vốn, tài sản, về chế độ kế toán, kiểm toán và các chế độ khác do Nhà nước quy định.

   e) VIETTEL lâm vào tình trạng phá sản nhưng không nộp đơn yêu cầu phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản thì bị miễn nhiệm và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

   g) Trường hợp VIETTEL thuộc diện tổ chức, giải thể hoặc chuyển đổi sở hữu mà không tiến hành các thủ tục tổ chức lại, giải thể hoặc chuyển đổi sở hữu thì Tổng Giám đốc VIETTEL bị miễn nhiệm.

   h) Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

   i) Theo yêu cầu công tác, do thay đổi về tổ chức hoặc trong các trường hợp: Không đủ sức khỏe hoặc không còn đủ uy tín, điều kiện để giữ chức vụ Tổng Giám đốc VIETTEL.

   k) Bị Tòa án kết án bằng bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

   l) Không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 39 Điều lệ này.

   3. Tổng Giám đốc VIETTEL được thay thế trong các trường hợp sau:

   a) Tự nguyện xin từ chức và được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản theo đúng trình tự pháp luật.

   b) Khi có quyết định điều chuyển, nghỉ hưu hoặc bố trí công việc khác.

   c) Bị miễn nhiệm theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

   Liên quan đến nội dung trên, Ban biên tập thông tin thêm đến bạn những quy định khác về miễn nhiệm, cách chức Tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước tại Điều 101 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

   1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

   a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 100 của Luật này;

   b) Có đơn xin nghỉ việc.

   2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc bị cách chức trong các trường hợp sau đây:

   a) Doanh nghiệp không bảo toàn được vốn theo quy định pháp luật;

   b) Doanh nghiệp không hoàn thành các mục tiêu kế hoạch kinh doanh hằng năm;

   c) Không có đủ trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh mới của doanh nghiệp;

   d) Doanh nghiệp vi phạm pháp luật hoặc có hoạt động kinh doanh trái với quy định của pháp luật;

   đ) Vi phạm một trong số các nghĩa vụ của người quản lý quy định tại Điều 96 của Luật này;

   e) Các trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

   3. Trường hợp miễn nhiệm, cách chức đối với Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý công ty khác do Điều lệ công ty quy định.

   Trên đây là nội dung quy định về thay thế, miễn nhiệm Tổng Giám đốc VIETTEL. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 101/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn