Theo quy định của pháp luật về phá sản thì có những loại chủ nợ nào?

Ngày hỏi:02/11/2018

Tôi đang tìm hiểu về các quy định của pháp luật liên quan đến việc phá sản doanh nghiệp và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật về phá sản thì có những loại chủ nợ nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cmar ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Về vấn đề này thì tại Khoản 3 Điều 4 Luật Phá sản 2014 có quy định như sau:

   "Điều 4. Giải thích từ ngữ
   ...........

   3. Chủ nợ là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ, bao gồm chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần và chủ nợ có bảo đảm."

   Như vậy thì chủ nợ có 3 loại là: chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần và chủ nợ có bảo đảm. Cụ thể, ba loại chủ nợ này được định nghĩa tại Điều này như sau:

   - Chủ nợ không có bảo đảm là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ không được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba.

   - Chủ nợ có bảo đảm là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba.

   - Chủ nợ có bảo đảm một phần là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba mà giá trị tài sản bảo đảm thấp hơn khoản nợ đó.

   Trên đây là nội dung trả lời về các loại chủ nợ theo quy định của pháp luật về phá sản.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn