Thoái vốn từ công ty cổ phần chưa niêm yết

Ngày hỏi:17/07/2013

Thưa Luật Sư! Công ty tôi là công ty cổ phần A có góp vốn vào một công ty cổ phần B chưa niêm yết khác. Bây giờ công ty tôi muốn thoái vốn tại công ty cổ phần B thì thủ tục thoái vốn sẽ bao gồm những gì? Căn cứ pháp lý để làm các thủ tục đó. Xin cảm ơn Luật Sư! Trân trọng!

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Nguyên tư vấn như sau:

  • Công ty của bạn đầu tư và tham gia góp vốn vào công ty cổ phần khác với tư cách là cổ đông công ty. Khi muốn rút vốn trong công ty cổ phần đó thì công ty bạn thực hiện việc thông báo đến Hội đồng quản trị về việc thoái vốn và đề nghị mua lại cổ phần đã góp của công ty của bạn tại công ty đó. Hồ sơ bao gồm: Biên bản, quyết định của HNCĐ về việc rút vốn tại công ty cổ phần đó. Căn cứ quy định của luật doanh nghiệp 2005, nếu công ty cổ phần đó không mua lại vốn góp hoặc các cổ đông khác của công ty đó không mua lại vốn góp của công ty bạn thì công ty bạn có quyền chào bán cổ phần góp vốn tại công ty cổ phần đó ra bên ngoài.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn