Thời điểm tiến hành đánh giá Người quản lý, Người đại diện tại công ty nhà nước

Ngày hỏi:28/10/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về người giữ chức danh tại công ty nhà nước thuộc Bộ quốc phòng. Cho tôi hỏi thời điểm tiến hành đánh giá Người quản lý, Người đại diện tại công ty nhà nước được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 147/2016/TT-BQP thì thời điểm tiến hành đánh giá Người quản lý, Người đại diện tại công ty nhà nước như sau:

   - Việc đánh giá Người quản lý, Người đại diện được thực hiện hằng năm và hoàn thành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp công khai báo cáo tài chính năm theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

   - Việc đánh giá khi thực hiện quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, cách chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Người quản lý và trước khi thực hiện quy trình cử, cử lại, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện thực hiện theo thời gian quy định tại Quy chế về công tác cán bộ Quân đội Nhân dân Việt Nam.

   Trên đây là quy định về thời điểm tiến hành đánh giá Người quản lý, Người đại diện tại công ty nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT