Thời điểm xác nhận doanh nghiệp đã nộp thuế

Ngày hỏi:18/11/2010
Thời điểm xác nhận doanh nghiệp đã nộp thuế có phải Ià ngày ngân hàng đóng dấu trên Giấy nộp tiền không?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • ngày đã nộp thuế được xác định là ngày Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tô chức tín dụng khác hoặc tổ chức dịch vụ xác nhận trên chứng từ nộp thuế của người nộp thuế trong trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản; hoặc ngày Kho bạc Nhà nước, cơ quan quản lý thuế hoặc tổ chức được cơ quan quản lý thuế uỷ nhiệm thu thuế cấp chứng từ thu tiền thuế đổi với trường hợp nôp tiền thuế trưc tiếp bằng tiền măt.

   Trường hợp Công ty nộp thuế bằng chuyển khoàn thì ngày nộp thuế là ngày Ngân hàng thương mại xác nhân trên chứng từ nộp thuế của Công ty.

   Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/seatimes.com.vn


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn