Thời gian khám sức khỏe định kỳ đối với lái xe

Ngày hỏi:11/04/2016
Lái xe khách điều khiển phương tiện dưới 30 chỗ ngồi và trên 30 chỗ ngồi, quy định thời gian khám sức khỏe định kỳ như thế nào? Anh chị trích dẫn điều khoản hoặc thông tư cho biết rõ với ạ! Em cảm ơn!

  Nội dung này được Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang tư vấn như sau:

  • - Thời gian khám sức khỏe định kỳ đối với lái xe dưới 40 chỗ ngồi hoặc xe có trọng tải dưới 7 tấn là 12 (mười hai) tháng;

   - Thời gian khám sức khỏe định kỳ đối với lái xe từ 40 chỗ ngồi hoặc xe có trọng tải từ 7 tấn trở lên là 6 (sáu) tháng;

   - Sổ khám sức khỏe định kỳ của người lái xe phải do cơ sở y tế đủ điều kiện (theo thông báo của Sở Y tế) khám và cấp mới có giá trị.

   2. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến khám sức khỏe định kỳ cho người lái xe ô tô

   - Việc khám sức khỏe định kỳ cho người lái xe được quy định tại Thông tư số 24/2015/TTLB-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe và Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/8/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

   - Điểm c Khoan 1 Điều 11 Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chinh phủ quy định: Lái xe kinh doanh vận tải phải được khám sức khỏe định kỳ và được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Y tế.

   - Điểm b Khoan 4 Điều 4 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định: Đơn vị kinh doanh vận tải phải tổ chức khám sức khỏe khi tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ cho lái xe và chỉ sử dụng lái xe có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế; không tuyển dụng, sử dụng lái xe có sử dụng chất ma túy.

   - Khoản 2 Điều 152 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội Khóa 13 quy định: Hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề; lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người làm công việc nặng nhọc, độc hại, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi phải được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần. - Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ban hành kèm theo Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội xếp lái xe khách từ 40 ghế trở lên thuộc công việc nguy hiểm, căng thẳng thần kinh tâm lý, chịu tác động của tiếng ồn, rung.


  Nguồn:

  Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn