Thời gian làm việc của Tổng giám đốc trong một công ty không quá 05 năm?

Ngày hỏi:20/08/2021

Liên quan đến Tổng giám đốc trong công ty cồ phần thì có phải thời gian làm việc của Tổng giám đốc trong công ty không quá 05 năm không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về Tổng giám đốc công ty như sau:

   Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

   Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

   Như vậy, mặc dù trong công ty cổ phần thì nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm. Tuy nhiên, có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tùy thuộc vào quy chế hoạt động của từng công ty cụ thể.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Phó Tổng Giám đốc
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn