Thời hạn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là bao lâu?

Ngày hỏi:31/03/2021

Liên quan đến quy định về việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Cho hỏi: Thời hạn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 94 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh như sau:

   1. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh có thể gửi văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì thời hạn để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn