Thời hạn chi trả cổ tức cho cổ đông công ty

Ngày hỏi:02/11/2018

Xin cho hỏi trong trường hợp công ty tôi là công ty cổ phần đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và đã có quyết định cũng như danh sách chi trả cổ tức cho cổ đông. Vậy thời hạn để công ty tôi chi trả cổ túc cho tất cả các cổ đông có trong danh sách là bao lâu? Cảm ơn rất nhiều

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn chi trả cổ tức cho cổ đông công ty
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định pháp luật hiện hành thì công ty cổ phần tổ chức chi trả cổ tức cho cổ đông của công ty theo quyết định của công ty và được thực hiện theo quy định của pháp luật tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014.

   Trong đó, theo quy định tại Khoản 4 Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014 thì cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.

   Thông báo phải có các nội dung sau đây:

   - Tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty;

   - Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân;

   - Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;

   - Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận;

   - Thời điểm và phương thức trả cổ tức;

   - Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty.

   Lưu ý:

   - Thực hiện chi trả cổ tức theo quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014;

   - Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi.

   - Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.

   Công ty căn cứ quy định trên để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn