Thời hạn điều tra chính thức vụ việc lạm dụng vị trí độc quyền

Ngày hỏi:04/10/2018

Doanh nghiệp được coi là có vị trí độc quyền nếu không có doanh nghiệp nào cạnh tranh về hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp đó kinh doanh trên thị trường liên quan. Các doanh nghiệp được coi là có vị trí độc quyền có hành vi thực hiện các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm thì đều bị điều tra, xử lý theo quy định. Vậy thời hạn điều tra chính thức một vụ việc lạm dụng vị trí độc quyền là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định thì doanh nghiệp được coi là có vị trí độc quyền nếu không có doanh nghiệp nào cạnh tranh về hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp đó kinh doanh trên thị trường liên quan. Pháp luật nghiêm cẫm các doanh nghiệp có vị trí độc quyền thực hiện các hành vi sau đây:

   - Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh;

   - Áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý hoặc ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng;

   - Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hoá, dịch vụ, giới hạn thị trường, cản trở sự phát triển kỹ thuật, công nghệ gây thiệt hại cho khách hàng;

   - Áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong giao dịch như nhau nhằm tạo bất bình đẳng trong cạnh tranh;

   - Áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua, bán hàng hoá, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng;

   - Ngăn cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh tranh mới.

   - Áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng;

   - Lợi dụng vị trí độc quyền để đơn phương thay đổi hoặc huỷ bỏ hợp đồng đã giao kết mà không có lý do chính đáng.

   Các doanh nghiệp có vị trí độc quyền mà thực hiện các hành vi đã bị pháp luật nghiêm cấm được trích trên đây thì đều bị xem xét, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

   Việc điều tra vụ việc lạm dụng vị trí độc quyền thường được diễn ra theo hai bước: Điều tra sơ bộ và điều tra chính thức.

   Trong đó, bước điều tra sơ bộ vụ việc lạm dụng vị trí độc quyền là một bước vô cùng qua trọng trong quá trình giải quyết vụ việc tố tụng cạnh tranh. Cụ thể, điều tra sơ bộ vụ việc lạm dụng vị trí độc quyền là bước tiền đề để xác định việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ra quyết định điều tra chính thức vụ việc lạm dụng vị trí độc quyền hay quyết định đình chỉ điều tra vụ việc lạm dụng vị trí độc quyền.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 88 Luật Cạnh tranh 2004 thì căn cứ vào kết quả điều tra sơ bộ và kiến nghị của điều tra viên, Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh ra quyết định điều tra chính thức vụ việc lạm dụng vị trí độc quyền nếu kết quả điều tra sơ bộ cho thấy có dấu hiệu của hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm (đã được trích dẫn ở trên).

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 90 Luật Cạnh tranh 2004 thì thời hạn điều tra chính thức vụ việc lạm dụng vị trí độc quyền là 180 ngày, kể từ ngày có quyết định điều tra chính thực vụ việc lạm dụng vị trí độc quyền; trường hợp cần thiết, thời hạn này có thể được Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh gia hạn, nhưng không quá 60 ngày;

   Việc gia hạn thời hạn điều tra phải được điều tra viên thông báo đến tất cả các bên liên quan trong thời hạn chậm nhất là 7 ngày làm việc trước ngày hết hạn điều tra chính thức vụ việc lạm dụng vị trí độc quyền.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn