Thời hạn điều tra chính thức vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường

Ngày hỏi:03/10/2018

Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường theo pháp luật cạnh tranh thì đều bị nghiêm cấm thực hiện. Các tổ chức, cá nhân thực hiện các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường bị nghiêm cấm đều bị điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tôi cũng được biết thời hạn điều tra chính thức đối với các vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường không là mãi mãi mà là có một thời hạn nhất định. Vậy thời hạn đó là bao lâu thưa luật sư?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bước điều tra sơ bộ vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường là một bước vô cùng qua trọng trong quá trình giải quyết vụ việc tố tụng cạnh tranh. Cụ thể, điều tra sơ bộ vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường là bước tiền đề để xác định việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ra quyết định điều tra chính thức vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường hay quyết định đình chỉ điều tra vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường.

   Việc điều tra sơ bộ vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường được tiến hành theo quyết định của Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh trong những trường hợp sau đây:

   - Hồ sơ khiếu nại vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường đã được cơ quan quản lý cạnh tranh thụ lý;

   - Cơ quan quản lý cạnh tranh phát hiện có dấu hiệu của hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường theo quy định pháp luật về cạnh tranh.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 88 Luật Cạnh tranh 2004 thì căn cứ vào kết quả điều tra sơ bộ và kiến nghị của điều tra viên, Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh ra quyết định điều tra chính thức vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường nếu kết quả điều tra sơ bộ cho thấy có dấu hiệu của hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường sau đây:

   - Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh;

   - Áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý hoặc ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng;

   - Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hoá, dịch vụ, giới hạn thị trường, cản trở sự phát triển kỹ thuật, công nghệ gây thiệt hại cho khách hàng;

   - Áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong giao dịch như nhau nhằm tạo bất bình đẳng trong cạnh tranh;

   - Áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua, bán hàng hoá, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng;

   - Ngăn cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh tranh mới.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 90 Luật Cạnh tranh 2004 thì thời hạn điều tra chính thức vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường là 180 ngày, kể từ ngày có quyết định điều tra chính thực vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường; trường hợp cần thiết, thời hạn này có thể được Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh gia hạn, nhưng không quá 60 ngày;

   Việc gia hạn thời hạn điều tra phải được điều tra viên thông báo đến tất cả các bên liên quan trong thời hạn chậm nhất là 7 ngày làm việc trước ngày hết hạn điều tra chính thức vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn