Thời hạn điều tra chính thức vụ việc tập trung kinh tế là bao lâu?

Ngày hỏi:04/10/2018

Pháp luật cho phép các doanh nghiệp được thực hiện tập trung kinh tế thông qua các phương thức sáp nhập doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp, mua lại doanh nghiệp, liên doanh giữa các doanh nghiệp,... nhưng không đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp muốn thực hiện như thế nào mà đều bị quản lý. Trường hợp vi phạm thì bị điều tra xử lý. Vậy trong trường hợp bị điều tra thì thời hạn điều tra chính thức đối với vụ việc tập trung kinh tế của các doanh nghiệp vi phạm là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn điều tra chính thức vụ việc tập trung kinh tế là bao lâu?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định thì tập trung kinh tế là hành vi của doanh nghiệp bao gồm:

   - Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang một doanh nghiệp khác, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập.

   - Hợp nhất doanh nghiệp là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các doanh nghiệp bị hợp nhất.

   - Mua lại doanh nghiệp là việc một doanh nghiệp mua toàn bộ hoặc một phần tài sản của doanh nghiệp khác đủ để kiểm soát, chi phối toàn bộ hoặc một ngành nghề của doanh nghiệp bị mua lại.

   - Liên doanh giữa các doanh nghiệp là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp cùng nhau góp một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới.

   - Các hành vi tập trung kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

   Pháp luật cho phép các doanh nghiệp được thực hiện tập trung kinh tế nhưng không đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp được tự do thực hiện mà phải đảm bảo theo khuôn khổ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và pháp luật.

   Pháp luật nghiêm cấm các doanh nghiệp thực hiện tập trung kinh tế nếu thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm trên 50% trên thị trường liên quan, trừ trường hợp quy định tại Điều 19 của Luật này hoặc trường hợp doanh nghiệp sau khi thực hiện tập trung kinh tế vẫn thuộc loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.

   Các hành vi vi phạm quy định cấm của pháp luật về tập trung kinh tế thì đều bị xem xét, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

   Việc điều tra vụ việc tập trung kinh tế thường được diễn ra theo hai bước: Điều tra sơ bộ và điều tra chính thức.

   Trong đó, bước điều tra sơ bộ vụ việc tập trung kinh tế là một bước vô cùng qua trọng trong quá trình giải quyết vụ việc tố tụng cạnh tranh. Cụ thể, điều tra sơ bộ vụ việc tập trung kinh tế là bước tiền đề để xác định việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ra quyết định điều tra chính thức vụ việc tập trung kinh tế hay quyết định đình chỉ điều tra vụ việc tập trung kinh tế.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 88 Luật Cạnh tranh 2004 thì căn cứ vào kết quả điều tra sơ bộ và kiến nghị của điều tra viên, Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh ra quyết định điều tra chính thức vụ việc tập trung kinh tế nếu kết quả điều tra sơ bộ cho thấy có dấu hiệu của hành vi tập trung kinh tế bị cấm đã được trích dẫn.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 90 Luật Cạnh tranh 2004 thì thời hạn điều tra chính thức vụ việc tập trung kinh tế là 180 ngày, kể từ ngày có quyết định điều tra chính thực vụ việc tập trung kinh tế; trường hợp cần thiết, thời hạn này có thể được Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh gia hạn, nhưng không quá 60 ngày;

   Việc gia hạn thời hạn điều tra phải được điều tra viên thông báo đến tất cả các bên liên quan trong thời hạn chậm nhất là 7 ngày làm việc trước ngày hết hạn điều tra chính thức vụ việc tập trung kinh tế.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tập trung kinh tế
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn