Thời hạn gửi báo cáo tài chính trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

Ngày hỏi:14/06/2021

Thời hạn gửi báo cáo tài chính đối với hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng là khi nào? Xin được hỏi theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn gửi báo cáo tài chính trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điểm a Khoản 2 Điều 7 Nghị định 58/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/08/2021) quy định về báo cáo hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng, trong đó:

   Thời hạn gửi báo cáo:

   Đối với báo cáo tài chính theo quy định pháp luật thực hiện định kỳ theo tháng, quý, năm. Trong đó, báo cáo tháng gửi trước ngày 10 của tháng liền kề sau tháng báo cáo; báo cáo quý gửi trước ngày 20 của tháng liền kề sau quý báo cáo; báo cáo tài chính theo năm chưa kiểm toán gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính; báo cáo tài chính theo năm được kiểm toán gửi trong thời hạn 90 ngày, kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính;

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn