Thời hạn khiếu nại đối với hợp đồng vận tải đa phương thức

Ngày hỏi:25/09/2020

Cho tôi hỏi, trường hợp tôi công ty có ký hợp đồng vận tải đa phương thức với bên công ty kinh doanh vận tải Vinh Phong, tuy nhiên khi nhận hàng thì chúng tôi kiểm tra mà hư hỏng một số hàng. Tôi đã báo với bên đó mà không được giải quyết. Bây giờ tôi muốn khiếu nại thì trong khoảng thời gian nào? Tại trong hợp đồng không có quy định về thời gian khiếu nại.

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn khiếu nại đối với hợp đồng vận tải đa phương thức
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 3 Điều 20 Nghị định 87/2009/NĐ-CP quy định về trách nhiệm về tổn thất do mất mát, hư hỏng hoặc giao trả hàng chậm như sau:

   - Người kinh doanh vận tải đa phương thức không chịu trách nhiệm về tổn thất do mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa hoặc do việc giao trả hàng chậm gây nên và được coi là đã giao trả hàng hóa đủ và đúng như ghi trong chứng từ vận tải đa phương thức ho người nhận hàng, nếu người nhận hàng không thông báo bằng văn bản cho người kinh doanh vận tải đa phương thức về các mất mát, hư hỏng hàng hóa chậm nhất là một ngày tính từ ngày nhận hàng.

   - Trường hợp hàng hóa bị mất mát, hư hỏng không thể phát hiện từ bên ngoài, thì người nhận hàng phải thông báo bằng văn bản cho người kinh doanh vận tải đa phương thức trong vòng 06 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ), sau ngày hàng hóa đã được giao trả cho người nhận hàng. Trường hợp hàng hóa đã được giám định theo yêu cầu của người nhận hàng hoặc người kinh doanh vận tải đa phương thức trước khi giao trả hàng, thì không cần thông báo bằng văn bản.

   Và tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định này quy định về thời hạn khiếu nại như sau:

   Thời hạn khiếu nại do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng vận tải đa phương thức, nếu không có thỏa thuận thì thời hạn khiếu nại là 90 ngày, kể từ khi hàng hóa được giao trả xong cho người nhận hàng theo quy định tại khoản 3 Điều 20 của Nghị định này hoặc sau ngày đáng lẽ hàng hóa được giao trả theo quy định trong hợp đồng vận tải đa phương thức hoặc sau ngày theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 của Nghị định này.

   Như vậy, theo quy định thì công ty bạn nếu không thỏa thuận trong hợp đồng vận tải đa phương thức thì thời hạn khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày người kinh doanh vận tải đa phương thức không chịu trách nhiệm về việc làm mất mát hàng hóa.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thời hiệu khiếu nại
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn