Thời hạn nộp Báo cáo tài chính được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:03/01/2017

Thời hạn nộp Báo cáo tài chính được quy định như thế nào? Cần nộp Báo cáo tài chính cho những cơ quan nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên Minh Đức, tôi vừa tốt nghiệp ra trường và đang làm việc cho một doanh nghiệp tại TP.HCM . Công ty tôi đang áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tôi muốn hỏi, các quy định về thời hạn nộp báo cáo tài chính và cần nộp BCT cho những cơ quan nào? Mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cám ơn. (Minh Đức, mdu***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 80 Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính như sau:

   1. Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính:

   a) Tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải lập và gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính cho các cơ quan có liên quan theo quy định.

   b) Ngoài việc lập báo cáo tài chính năm, các doanh nghiệp có thể lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý để phục vụ yêu cầu quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

   2. Nơi nhận báo cáo tài chính năm được quy định như sau:

   Các doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính năm cho cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thống kê.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thời hạn nộp BCTC và nơi nộp BCTC . Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn