Thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Ngày hỏi:14/10/2016

Thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Vừa qua tôi có nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở kinh doanh của mình. Nhưng tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập tư vấn giúp. Thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự là bao lâu? Văn bản nào quy định về điều này? Xin chân thành cám ơn! Thúy Liễu (lieuqu***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được quy định tại Điều 15 Nghị định 96/2016/NĐ-CP như sau:

   1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không quy định thời hạn sử dụng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

   2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải ghi rõ thời hạn sử dụng trong các trường hợp sau đây:

   a) Cơ sở kinh doanh hoạt động có thời hạn theo quy định của pháp luật hoặc các văn bản quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định này hoặc giấy phép của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành cấp cho cơ sở kinh doanh hoạt động có thời hạn thì thời hạn sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không vượt quá thời hạn ghi trong các văn bản đó;

   b) Cơ sở kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thi công công trình, thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí thì thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phù hợp với thời hạn ghi trong văn bản về thi công công trình, thăm dò khai thác khoáng sản, dầu khí.

   3. Trường hợp các văn bản, giấy phép quy định tại khoản 2 Điều này có thời hạn hoạt động từ 10 năm trở lên thì Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không ghi thời hạn sử dụng.

   4. Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm cung cấp văn bản, giấy phép có quy định thời hạn hoạt động cho cơ quan Công an có thẩm quyền.

   Trên đây là quy định về thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn