Thời hạn thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là bao lâu?

Ngày hỏi:14/08/2020

Tôi vừa mới đăng ký doanh nghiệp. Nay do có vấn đề về nội dung tôi muốn thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cho tôi hỏi từ bao lâu kể ngày có thay đổi thì tôi phải đi đăng ký lại?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

   Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

   Do đó, trường hợp bạn thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp có thay đổi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn