Thời hạn xem xét hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp mới nhất

Ngày hỏi:14/08/2020

Năm sau, tôi có ý định thành lập doanh nghiệp. Nay, tôi muốn hỏi trong quá trình đăng ký doanh nghiệp thì thời gian được xem xét hồ sơ đăng ký là bao nhiêu ngày?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 5 Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực 01/01/2021) quy định:

   Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

   Như vậy, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ thì cơ quan đăng ký sẽ xem xét hồ sơ của bạn và thông báo nếu có sử đổi, bổ sung.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn