Thời hiệu khiếu nại vụ việc cạnh tranh là bao lâu?

Ngày hỏi:02/10/2018

Tôi muốn hỏi: Pháp luật nước ta hiện nay quy định thời hiệu khiếu nại vụ việc cạnh tranh là bao lâu kể từ ngày tổ chức, cá nhân có hành vi xâm vi phạm pháp luật về cạnh tranh? Rất mong nhận được sự phản hồi trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn rất nhiều!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện nay thì trường hợp tổ chức, cá nhân cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại do hành vi vi phạm quy định pháp luật về cạnh tranh thì có quyền khiếu nại đến cơ quan quản lý cạnh tranh để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

   Tuy nhiên, không phải bất kỳ thời điểm nào thì tổ chức, cá nhân có quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại cũng có thể khiếu nại đến cơ quan quản lý cạnh tranh. Mà việc khiếu nại chỉ được thụ lý giải quyết trong một thời hạn nhất định kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh được thực hiện, gọi là thời hiệu khiếu nại vụ việc cạnh tranh.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 58 Luật Cạnh tranh 2004 thì thời hiệu khiếu nại là 2 năm, kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh được thực hiện.

   Pháp luật đồng thời quy định:

   - Việc thụ lý giải quyết vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh thực hiện theo quy định của Luật Cạnh tranh 2004.

   - Việc thụ lý giải quyết vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh thực hiện theo quy định của Luật Cạnh tranh 2004 và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

   - Trong quá trình tiến hành tố tụng cạnh tranh, điều tra viên, Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh, thành viên Hội đồng cạnh tranh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải giữ bí mật kinh doanh của doanh nghiệp, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tố tụng cạnh tranh
  Vụ việc cạnh tranh
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn