Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Khi muốn “Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Công ty TNHH 2 thành viên trở lên” thủ tục làm có khó không? Xin hỏi?

  Nội dung này được Công ty Luật TNHH IPIC GROUP tư vấn như sau:

  • - Bạn nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở KH & ĐT
   - Sở KH&ĐT: thụ lý hồ sơ, ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc trình UBND Thành phố phê duyệt.
   - Bạn nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại BPMC. Nếu hồ sơ không hợp lệ: kết quả là Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau khi sửa đổi hồ sơ, Bạn nộp lại hồ sơ tại BPMC và thực hiện theo trình tự như lần nộp đầu tiên.
   Thành phần hồ sơ, bao gồm:
   1. Đối với chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/VPĐD
   - Thông báo chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện;
   - Quyết định và biên bản của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh.
   - Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc Chi nhánh/VPĐD của doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an);
   2. Đối với chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh
   - Thông báo chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp/Chi nhánh doanh nghiệp.
   Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
   - Thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;
   - Thời gian xem xét và cấp GCNĐKKD: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
   - Đối với trường hợp dự án điều chỉnh thuộc diện thẩm tra đầu tư: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


  Nguồn:

  IPIC GROUP
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn