Thông tin cá nhân trên giấy khai sinh khác với CCCD thì điều chỉnh thế nào?

Ngày hỏi:02/04/2021

Cho hỏi: Theo quy định thì nếu thông tin cá nhân trên giấy khai sinh khác với CCCD thì điều chỉnh thế nào? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch, có quy định:

   - Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

   - Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

   - Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.

   => Như vậy, trường hợp thông tin cá nhân trên giấy khai sinh khác với trên CCCD thì thực hiện việc điều chỉnh thông tin đúng với thông tin trên giấy khai sinh.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn