Thông tin tín dụng được thu thập bao gồm những thông tin nào?

Ngày hỏi:05/03/2019

Theo tôi được biết, khi khách hàng thực hiện các giao dịch về tín dụng với ngân hàng thì ngân hàng sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân. Những thông tin này sẽ được bảo mật giữa khách với tổ chức tín dụng. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì thông tin tín dụng được thu thập bao gồm những thông tin nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Thông tin tín dụng là các dữ liệu, số liệu, dữ kiện và tin tức liên quan của khách hàng vay tại tổ chức cấp tín dụng.

   - Hoạt động thông tin tín dụng là việc thu thập, xử lý, lưu giữ thông tin tín dụng và cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng của Công ty thông tin tín dụng.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 10/2010/NĐ-CP thì thông tin tín dụng được thu thập bao gồm:

   - Thông tin định danh của khách hàng vay và những người có quan hệ với khách hàng vay (nếu có), gồm: bố đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con;

   - Thông tin về lịch sử cấp tín dụng, thuê tài sản, mua hàng trả góp, trả chậm và các giao dịch khác có điều kiện về lãi suất, thời hạn phải trả, tiền thuê;

   - Thông tin về lịch sử trả nợ, số tiền đã đến hạn hoặc chưa đến hạn, thời hạn phải trả, hạn mức tín dụng của khách hàng vay;

   - Thông tin về bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay;

   - Các thông tin khác liên quan nhưng phải bảo đảm không vi phạm quyền của khách hàng vay, không bao gồm những thông tin về tài khoản tiền gửi và thông tin thuộc phạm vi, danh mục bí mật của Nhà nước.

   Trên đây là quy định về những thông tin tín dụng được thu thập.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn