Thủ tục mở cơ sở in

Ngày hỏi:29/12/2014
Theo NĐ 60/2014-ND-CP ngày 19/06/2014 v/v đăng ký cơ sở in. Xin cho biết thủ tục và biểu mẫu để mở cơ sở in.

  Nội dung này được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An tư vấn như sau:

  • Tại Điều 14, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ có quy định về việc đăng ký hoạt động cơ sở in, tuy nhiên, hiện tại Bộ Thông tin và Truyền thông chưa ban hành Thông tư, mẫu, biểu mẫu để thực hiện việc đăng ký hoạt động cơ sở in; do đó, Sở Thông tin và Truyền thông chưa có căn cứ thực hiện việc xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP. Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết thực hiện thì Sở TTTT sẽ thực hiện việc xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in. Trên đây là nội dung trả lời của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đăng ký hoạt động cơ sở in. Trân trọng ./.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Sở TTTT Tỉnh Long An
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn