Thủ tục tăng vốn điều lệ doanh nghiệp

Ngày hỏi:09/03/2016
Luật sư cho em hỏi: Công ty em là công ty cổ phần có ý định tăng vốn điều lệ dưới hình thức các cổ đông hiện hữu thực hiện góp thêm vốn trên tỷ lệ vốn hiện tại. Cho em thủ tục chi tiết là thế nào và trên thông báo đăng ký thay đổi tăng vốn điều lệ, dòng "thời điểm thay đổi vốn", em nên khai là ngày quyết định tăng hay ngày mà các cổ đông cam kết góp vốn trong tương lai? Em xin cảm ơn.

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Thứ nhất, Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp

   Thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần:

   *Hồ sơ gồm:

   1. Thông báo tăng vốn điều lệ có chữ ký của người đại diện theo pháp luật .

   2. Quyết định về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông có chữ ký của Chủ tịch hội đồng quản trị.

   3. Biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông

   4. Danh sách cổ đông

   5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế

   Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư

   Trong vòng từ 03- 05 ngày Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ có xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ cho công ty;

   Trường hợp từ chối, bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có);

   Thời điểm thay đổi vốn ghi là ngày quyết định tăng vốn


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Vốn điều lệ doanh nghiệp
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn