Thủ tục thành lập chi nhánh công ty mới nhất 2019

Ngày hỏi:05/03/2019

Xin luật sư cho tôi hỏi một số giấy tờ cần thiết phải có trong bộ hồ sơ đăng ký thành lập, hoạt động chi nhánh của công ty và thủ tục giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập, hoạt động chi nhánh của công ty mới nhất năm nay được không? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

   Theo quy định pháp luật hiện hành thì chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

   Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính.

   Thủ tục thành lập chi nhánh được thực hiện như sau:

   1. Hồ sơ thành lập chi nhánh

   (1) Thông báo lập chi nhánh .

   Nội dung Thông báo gồm:

   - Mã số doanh nghiệp;

   - Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

   - Tên chi nhánh dự định thành lập;

   - Địa chỉ trụ sở chi nhánh;

   - Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh;

   - Thông tin đăng ký thuế;

   - Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh;

   - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

   (2) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công
   ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

   (3) Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện;

   (4) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

   2. Trình tự thực hiện

   Bước 1: Gửi hồ sơ

   Doanh nghiệp có nhu cầu thành lập chi nhánh có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh (kể trên) đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh.

   Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

   Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh của doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ chưa hợp lệ (nếu có).

   Bước 3: Giải quyết hồ sơ

   Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số chi nhánh của doanh nghiệp.

   Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

   Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp.

   Lưu ý:

   - Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ có trách nhiệm sở gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

   - Việc lập chi nhánh của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.

   Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc giấy tờ tương đương để bổ sung thông tin về chi nhánh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn