Thủ tục thành lập Công ty TNHH một thành viên do Tổ chức làm chủ

Tôi muốn thành lập Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, xin Luật sư cho biết thủ tục.

  Nội dung này được Công ty Luật TNHH IPIC GROUP tư vấn như sau:


  • Để thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, bạn cần nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở kế hoạch và Đầu tư nơi Doanh nghiệp dự kiến đặt trụ sở chính.

   a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
   1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
   2. Dự thảo Điều lệ Công ty.
   3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực của chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật:
   - Giấy CMND còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân;
   - Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Nhà nước/Bộ/UBND tỉnh, thành phố) ;
   4. Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với Công ty được tổ chức và quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên; kèm theo Bản sao hợp lệ Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực của những người đại diện theo uỷ quyền.
   5. Bản sao hợp lệ Giấy CMND (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực của Người đại diện theo uỷ quyền đối với Công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty.
   6. Các loại giấy tờ khác:
   - Văn bản uỷ quyền của Chủ sở hữu đối với người được uỷ quyền (trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức);
   - Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).
   - Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc/Tổng giám đốc và/hoặc các cá nhân khác tương ứng theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
   - Giấy uỷ quyền của người đi nộp hồ sơ trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đăng ký.
   b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
   Trong vòng 5 ngày làm việc, Sở kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho bạn.


  Nguồn:

  IPIC GROUP
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn