Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Ngày hỏi:01/09/2015
Kính chào anh chị cục thuế tỉnh Bình Phước! Công ty tôi thuộc xã Phước Tân nay thuộc huyện Phú Riềng , xin anh chị hướng dẫn rõ các thủ tục cần nộp cho cơ quan thuế. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 10, Điều 11 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính, quy định về thay đổi thông tin đăng ký thuế:

   “Điều 10. Trách nhiệm và thời hạn thông báo thay đổi thông tin đăng ký

   1. Đối với doanh nghiệp thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

   2. Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác thực hiện thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này.

   Điều 11. Hồ sơ, thủ tục thay đổi thông tin

   3. Thông báo thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế:

   Khi thay đổi các nội dung thông tin đã kê khai trong đăng ký thuế, người nộp thuế phải thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo “Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế” mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

   Hồ sơ bổ sung đăng ký thuế gồm:

   - Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST;

   - Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đối với các trường hợp thay đổi thông tin phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

   - Bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế ban đầu (nếu có)”.

   Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, quy định về việc ban hành Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST (Ban hành kèm theo Thông tư số156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) thay thế Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế 08-MST (Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính).

   Căn cứ các quy định trên, qua nội dung cây hỏi:

   Theo Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bù Gia Mập để thành lập mới huyện Phú Riềng, Công ty có địa chỉ trụ sở tại xã Phước Tân, trước đây thuộc huyện Bù Gia Mập, nay thuộc huyện Phú Riềng. Trường hợp này, Công ty phải làm thủ tục thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở kinh doanh.

   Đề nghị Công ty căn cứ Điều 10 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính để xác định thuộc trường hợp làm thủ tục thay đổi thông tin với cơ quan thuế hay với cơ quan đăng ký kinh doanh.

   Trường hợp thuộc diện làm thủ tục thay đổi thông tin với cơ quan thuế thì Công ty kê khai theo Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST (Ban hành kèm theo Thông tư số156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) và gửi kèm bản sao không yêu cầu chứng thực của một trong các loại giấy tờ sau: Giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đầu tư.

   Trường hợp thuộc diện làm thủ tục thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh thì đề nghị Công ty liên hệ với Sở Kế hoạch Đầu tư để được hướng dẫn và thực hiện.

   Chào bạn!


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn