Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên

Công ty Trách nhiệm hữu hạn có 2 thành viên góp vốn gồm: Ông A có vốn góp là 90% và hiện là chủ tịch hội đồng thành viên đồng thời là người đại diện pháp luật của Cty. Bà B là thành viên công ty có vốn góp là 10%; cô C là Phó Giám đốc công ty. Nay ông A muốn chuyển quyền đại diện pháp luật cho cô C, nhưng ông A vẫn là chủ tịch hội đồng thành viên. Vậy tôi xin hỏi: a) Cô C có được đứng tên đại diện pháp luật của công ty TNHH không? Tại sao? b) Nếu được thì thủ tục chuyển đổi gồm những gì?

  Nội dung này được Cục trợ giúp pháp lý tư vấn như sau:

  • a) Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) của bạn có 3 thành viên góp vốn do đó đây là công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

   Câu hỏi của bạn tôi xin được trả lời như sau:

   Căn cứ các quy định tại Điều 46, 57 của Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì ông A nếu muốn chuyển quyền đại diện theo pháp luật cho bà C thì cần phải cho bà C giữ chức vụ Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc công ty. Nếu cô C chỉ là Phó giám đốc thì sẽ không thể được là người đại diện theo pháp luật của công ty

   Ngoài ra, ông A có thể chuyển quyền đại diện theo pháp luật của công ty cho bà C nếu thỏa mãn đủ 2 điều kiện sau:

   + Bà C không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005,

   + Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty được sự chấp thuận của Hội đồng Thành viên công ty.

   Theo đó, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty không ảnh hưởng đến chức vụ là Chủ tịch Hội đồng thành viên của ông A.

   b) Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều 14 của Thông tư số 14/2010/TT-BKH, việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn