Thủ tục thay đổi tên công ty?

Ngày hỏi:12/11/2016

Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Lâm Lý, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Tôi muốn đổi tên công ty thì phải tiến hành những thủ tục gì theo quy định của pháp luật? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Căn cứ Điều 41 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, thủ tục thay đổi tên công ty được thực hiện như sau:

  Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm:

  - Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

  - Tên dự kiến thay đổi;

  - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

  Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.

  Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

  Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thủ tục thay đổi tên công ty. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 78/2015/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
Ch&#224;o Bạn,<br/>Những thủ tục c&#244;ng ty m&#236;nh cần l&#224;m: T&#234;n doanh nghiệp li&#234;n quan đến nhiều kh&#237;a cạnh kh&#225;c, Do đ&#243;, khi thay đổi T&#234;n Bạn cần lưu &#253; c&#225;c thủ tục sau: Thay đổi t&#234;n tr&#234;n Giấy Chứng nhận Đăng k&#253; doanh nghiệp, Thay đối dấu tr&#242;n c&#244;ng ty, H&#243;a đơn.<br/>1. Thay đổi T&#234;n: Nộp Bộ Hồ sơ Thay đổi t&#234;n l&#234;n Sở KH ĐT tỉnh (TP trực thuộc Trung ương) để cấp GCN mới. Hồ sơ gồm: Th&#244;ng b&#225;o thay đổi t&#234;n, Quyết định, BB họp (nếu c&#243;), Giới thiệu, ủy quyền (nếu kh&#244;ng phải DDPL đi n&#244;p). Tham khảo Hồ sơ tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Tham khảo biểu mẫu tại Th&#244;ng tư 20/2015 về Đăng k&#253; doanh nghiệp<br/>2. Về Dấu tr&#242;n c&#244;ng ty: Sau khi nhận GP mới, Bạn li&#234;n hệ 1 cơ sở Khắc dấu để khắc dấu mới. Sau đ&#243;, L&#224;m thủ tục th&#244;ng b&#225;o thay đổi mẫu dấu l&#234;n Sở KH ĐT. Tham khảo biểu mẫu tại Th&#244;ng tư 20/2015 về Đăng k&#253; doanh nghiệp<br/>3. H&#243;a đơn: c&#243; 2 c&#225;ch:<br/>- Hủy h&#243;a đơn cũ v&#224; ph&#225;t h&#224;nh h&#243;a đơn mới rồi sử dụng<br/>- Đ&#243;ng dấu MST l&#234;n to&#224;n bộ h&#243;a đơn cũ v&#224; th&#244;ng b&#225;o điều chỉnh rồi tiếp tục SD h&#243;a đơn cũ<br/>Tr&#234;n đ&#226;y l&#224; những th&#244;ng tin m&#236;nh muốn trao đổi với bạn<br/>Th&#226;n
TqShyn (1 năm trước) Thích 0 | Trả lời
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn