Thủ tục thay đổi tỷ lệ cổ phần trong công ty cổ phần

Ngày hỏi:14/11/2016

Công ty chúng tôi thành lập từ năm 2007. Đến năm 2015, do có sự thay đổi về tỷ lệ cổ phần của các cổ đông sáng lập của công ty do một cổ đông sáng lập chuyển nhượng một phần cổ phần của mình cho một cổ đông sáng lập khác khiến cho cổ phần của cổ đông này tăng so với trước. Có người bảo rằng chúng tôi chỉ cần ghi nhận trong Sổ cổ đông là xong. Và có ý kiến khác là chúng tôi phải thông báo sự thay đổi đó cho Sở kế hoạch đầu tư để ghi nhận lại tỷ lệ góp vốn trong Giấy phép đăng ký kinh doanh. Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Theo Khoản 3 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014 thì: Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.
  Theo Khoản 2 Điều 124 Luật Doanh nghiệp 2014 thì:

  Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng được thực hiện như sau:

  a) Công ty phải thông báo bằng văn bản đến các cổ đông theo phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần;

  b) Thông báo phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số cổ phần và tỷ lệ cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty; tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời hạn đăng ký mua; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. Kèm theo thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành. Trường hợp phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn như thông báo thì cổ đông có liên quan coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua;

  c) Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.

  Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thủ tục thay đổi tỷ lệ cổ phần trong công ty cổ phần. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Doanh nghiệp 2014 để nắm rõ quy định này.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn