Thủ tuc thông báo con dấu khi thay đổi trụ sở công ty

Ngày hỏi:17/07/2015

Công ty tôi là Công ty Cổ phần, vừa thay đổi Giấy phép kinh doanh vì thay đổi địa chỉ trụ sở. Luật sư cho tôi hỏi khi làm lại con dấu mới, ngoài làm thông báo nộp cho Sở Kế hoạch và đầu tư thì Công ty tôi có còn phải nộp thêm giấy tờ nào nữa không? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Công ty Luật TNHH Đức Chánh tư vấn như sau:

  • Đối với con dấu cũ do cơ quan công an phát hành, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ đề nghị Công ty liên hệ cơ quan công an để thực hiện thủ tục trả con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu.

   Đối với con dấu mới, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014, trước khi sử dụng, doanh nghiệp gửi thông báo về mẫu con dấu của doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đối với việc thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, kèm theo thông báo phải có Quyết định của của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về nội dung, hình thức và số lượng con dấu.


  Nguồn:

  Website Hãng Luật Đức Chánh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn