Thủ tục thông báo địa điểm kinh doanh năm 2019

Ngày hỏi:26/02/2019

Xin cho hỏi vấn đề sau đây: Năm nay, công ty tôi muốn thành lập một số địa điểm kinh doanh tại các tỉnh để mở rộng phạm vi hoạt động, kinh doanh của công ty. Không biết thủ tục thông báo thành lập thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014; Nghị định 78/2015/NĐ-CP; Nghị định 108/2018/NĐ-CP.

   Theo quy định pháp luật hiện hành thì địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính (tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên phạm vi cả nước khi có nhu cầu). Sau khi có quyết định thành lập doanh nghiệp thì có trách nhiệm thông báo về việc lập địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

   Thủ tục thông báo địa điểm kinh doanh được thực hiện như sau:

   Bước 1: Gửi thông báo

   Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

   Nội dung thông báo gồm:

   - Mã số doanh nghiệp;

   - Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);

   - Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

   - Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

   - Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

   - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

   Bước 2: Nhập thông tin

   Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

   Bước 3: Cập nhật thông tin và cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

   Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

   Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn