Thủ tục xin giấy phép khai thác đá chẻ thủ công

Ngày hỏi:27/09/2012
Hiện nay tôi có sở hữu một sổ đỏ công nhận quyền sử dụng đất rừng tại Huyện Cam Lâm, tôi muốn xin giấy phép khai thác đá chẻ xây dựng, khai thác thủ công tại thửa đất này. Vậy kính quý sở cho tôi biết tôi phải xin giấy phép của sở TN-MT tỉnh hay chỉ cần xin giấy phép của phòng TN-MT huyện Cam Lâm là được? Và có cần xin giấy phép về môi trường, nếu cần xin thì xin tại Phòng TN-MT huyện hay Sở TN-MT tỉnh?

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa tư vấn như sau:

  • + Thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản
   Theo Điều 82 Luật Khoáng sản năm 2010, trong đó quy định: UBND cấp tỉnh cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường;
   Theo khoản 3 Điều 27 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản năm 2010 (Nghị định số 15/2012/NĐ-CP), trong đó quy định: Sở TN&MT là cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh.
   Do vậy, trong trường hợp này, xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản đá chẻ làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Khánh Hòa. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo qui định.
   Hồ sơ xin cấp phép hoạt động khoáng sản được quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật Khoáng sản năm 2010 về cấp phép thăm dò khoáng sản và tại khoản 1 Điều 59 Luật Khoáng sản năm 2010 về cấp phép khai thác khoáng sản.
   + Hồ sơ về môi trường trong khai thác khoáng sản cần có báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt (UBND cấp tỉnh thẩm định, phê duyệt) hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp huyện thẩm định, phê duyệt), tùy theo quy mô khai thác.


  Nguồn:

  Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn