Thuê địa điểm mở chi nhánh

Chúng tôi đã có 1 địa điểm đang hoat đông binh thường muôn thuê thêm 1 địa điểm làm 1 chi nhánh thì phải làm sao? Thủ tục cần nhưng gì? Xin vui lòng chỉ giùm!

  Nội dung này được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về: Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện:

   “Khi đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Nội dung Thông báo gồm:

   a) Mã số doanh nghiệp;

   b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

   c) Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập;

   d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện;

   đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

   e) Thông tin đăng ký thuế;

   g) Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

   h) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

   Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có

   - Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công
   ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

   - Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện;

   - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.”

   Quý anh/chị lưu ý, Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện là phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

   Trân trọng


  Nguồn:

  Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thành lập chi nhánh
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn