Thuế GTGT đối với công ty trồng rừng nguyên sinh

Ngày hỏi:15/04/2015
Xin chào CT! tôi mới vào làm kế toán ở công ty SX-DV-TM, ngành nghề chính là trồng rừng nguyên sinh, không chịu thuế suất thuế GTGT(thuế GTGT 0%), như vậy đối với hóa đơn đầu vào phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng (thuế GTGT 10%) thì hạch toán phần thuế GTGT đó như thế nào, có phải cho hết vào chi phí không? do công ty đã nộp tờ khai thuế GTGT cho chi cục thuế từ lúc thành lập công ty đến giờ vẫn tính thuế GTGT đầu vào là 10%. Vừa qua có thông báo từ chi cục thuế đề nghị công ty điều chỉnh thuế GTGT, bây giờ tôi muốn điều chỉnh thuế GTGT từ lúc công ty thành lập đến giờ thì vào phần mềm HTKK chọn tờ khai bổ sung quý 4/2014(công ty nộp theo quý) có đúng hay không? điều chỉnh trong tờ khai như thế nào? mong câu trả lời sớm từ cục thuế xin cảm ơn!

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 9, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, quy định:

   “ Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụmua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, bạn được hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN .. trừ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

   Việc khai bổ sung điều chỉnh hồ sơ khai thuế, bạn vào phần mềm HTKK chọn tờ khai bổ sung. Hồ sơ khai bổ sung gồm:

   - Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh (số liệu đúng);

   - Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);

   - Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

   *Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn thì chỉ lập Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh và gửi tài liệu giải thích kèm theo, không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

   Chào bạn


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn