Thuế GTGT, TNDN

Ngày hỏi:25/09/2015
Công ty tôi hoạt động lĩnh vực xây dựng ở Đồng Xoài, Bình Phước Vừa mới quyết toán xong 2 năm 2013 và 2014. Cty bị truy thu - thuế GTGT 13.000.000đ Phạt khai sai tăng thuế GTGT 20%: 6.000.000đ Phạt chậm 0.05%: 1.774.500đ - Thuê TNDN 30.000.000đ Phạt khai sai 6.000.000đ, phạt chậm 0.05% 8.220.000đ Tổng cộng tiền truy thu là: 61.594.500đ Công ty tôi xin hỏi: Vì làm lĩnh vực xây dựng nên có trích nộp 2% tiền thuế GTGT do các CT là dự án của nhà nước số tiền thuế là 51.000.000đ số tiền này còn thừa khi quyết toán. Vậy công ty tôi xin hỏi số tiền thuế bị truy thu tiền thuế GTGT, TNDN , phạt khai sai 20%, phạt chậm với số tiền 61.594.500đ có được cấn trừ vào số tiền thuế còn nộp thừa ( thuế GTGt) là 51.000.000đ không. Kính mong được sự tư vấn và hướng dẫn của cơ quan thuế, xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 29, Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, quy định:

   “Điều 29. Thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

   1. Trường hợp người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền chậm nộp, tiền thuế phát sinh, tiền phạt thì người nộp thuế phải ghi rõ trên chứng từ nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo thứ tự thanh toán sau đây:

   a) Tiền thuế nợ;

   b) Tiền thuế truy thu;

   c) Tiền chậm nộp;

   d) Tiền thuế phát sinh;

   đ) Tiền phạt....”.

   “Điều 33. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

   1. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi:

   a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 (mười) năm tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Đối với loại thuế phải quyết toán thuế thì người nộp thuế chỉ được xác định số thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế.

   2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:

   a) Bù trừ tự động với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc còn phải nộp của cùng loại thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 29 Thông tư này (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này)....”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Trường hợp Công ty bạn có tiền thuế nộp thừa, bạn được bù trừ tự động với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc còn phải nộp của cùng loại thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 29 Thông tư này.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn