Thuế suất TNDN

Ngày hỏi:17/12/2013
Chào các anh chị: Công ty tôi có vấn đề cần sự tham khảo ý kiến của cục thuế: Cụ thể là theo Thông tư 141 thì công ty tôi có Doanh thu năm 2012 là dưới 20 tỷ, cho thấy công ty hiện tại đủ điều kiện áp dụng thuế suất TNDN 20%. nhưng vào năm 2013 Doanh Thu của Công Ty vượt quá 20 tỷ và khi làm quyết toán thuế TNDN năm 2013 Doanh Thu có được áp dụng điều kiện theo Thông tư 141 nữa không? và Thông tư 141 có được áp dụng cho kỳ thuế tới hết năm 2016 không?.Công ty mong Cục Thuế cho ý kiến sớm nhất.

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 1, Điều 1 Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/213/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ quy định.
   “Điều 1. Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng
   1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu (sau đây gọi là doanh nghiệp) có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.
   theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)…”Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu của năm trước liền kề của doanh nghiệp được xác định căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ tính thuế năm trước liền kề
   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Công ty bạn có:
   - Doanh thu năm 2012 dưới 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% từ 01/7/2013.
   - Doanh thu năm 2013 vượt quá 20 tỷ đồng. Năm 2014 Công ty bạn không được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%, Công ty áp dụng thuế suất thuế TNDN 22% (quy định tại khoản 1, Điều 10 Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp).
   - Việc áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% không ổn định cho kỳ tính thuế tới hết năm 2016.
   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn