Thuế TNCN (12)

Ngày hỏi:28/07/2014
Xin Cục thuế cho tôi hỏi về thuế TN CN. Tôi có công ty XD và có thuê nhân công trả công nhực. Cuối mổi tuần là công ty lập bảng công và thanh toán tiền công cho từng người, thu nhập mổi người là:1.400.000đồng và cuối tuần tới vẫn thanh toán như vậy . liên tục trong 03 tháng (khoản 12 tuần). Vậy công ty có cần ký hợp đồng với người lao động, đăng ký mã số thuế, khấu trừ 10% trên tổng thu nhập của họ hay không? Nhờ Cục thuế tư vấn giúp!

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ điểm b.2, khoản 1, Điều 24; điểm i, khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập cá nhân, quy định:

   “1. Đối tượng phải đăng ký thuế

   Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP thì đối tượng phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

   b) Cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, bao gồm:

   b.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công kể cả cá nhân nước ngoài làm việc cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài tại Việt Nam.

   Các trường hợp đăng ký thuế nêu tại điểm a, b và c, khoản 1, Điều này, nếu đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì không phải đăng ký mới. Cá nhân có nhiều khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì chỉ đăng ký thuế một lần. Mã số thuế được sử dụng chung để khai thuế đối với tất cả các khoản thu nhập”.

   “i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

   Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

   Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

   Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

   Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết”.

   Căn cứ các quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Công ty có thuê nhân công trả công theo tuần, thu nhập trả cho mỗi người là: 1.400.000 đồng/lần. Liên tục trong 03 tháng.(khoản 12 tuần). Trường hợp này công ty không cần ký hợp đồng với người lao động nếu không muốn, không phải khấu trừ 10% trên thu nhập trả từng lần dưới 2 triệu đồng, tuy nhiên những cá nhân có thu nhập chịu thuế trên phải đăng ký mã số thuế. Hồ sơ đăng ký mã số thuế TNCN gồm Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính và Giấy chứng minh nhân dân bản sao không cần công chứng. Các cá nhân nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế cho Công ty, Công ty có trách nhiệm tổng hợp và đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty.

   Chào bạn!


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn