Tiền lì xì cho người lao động có được trừ khi tính thuế TNDN?

Ngày hỏi:11/02/2019

Công ty tôi năm nay có tổ chức lì xì cho nhân viên, người lao động vào dịp tết nguyên đán Kỷ hợi 2019 (phúc lợi cho nhân viên) thì các khoản lì xì cho nhân viên của công ty trong trường hợp này có được trừ khi tính thuế thu nhập danh nghiệp của công ty trong năm 2019 hay không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiền lì xì cho người lao động có được trừ khi tính thuế TNDN?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điểm 2.31 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sử đổi bởi Điều 1 Thông tư 151/2014/TT-BTC và Khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC có quy định:

   "2.31. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

   - Các khoản thực chi cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc của doanh nghiệp, bao gồm: Chi phí đào tạo cán bộ phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp, chi phí tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động của doanh nghiệp, phí thực hiện tư vấn, khám và xét nghiệm HIV, chi phí hỗ trợ người nhiễm HIV là người lao động của doanh nghiệp.

   - Khoản thực chi để thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khác theo quy định của pháp luật.

   - Khoản thực chi để hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp.

   - Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ Điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những Khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

   Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Quỹ lương thực hiện trong năm được quy định tại tiết c, điểm 2.5, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

   Ví dụ: Doanh nghiệp A năm 2014 có quỹ lương thực tế thực hiện là 12 tỷ đồng thì việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế 2014 của doanh nghiệp như sau: (12.000.000.000 đồng : 12 tháng) = 1.000.000.000 đồng.

   - Các khoản chi khác mang tính chất đặc thù, phù hợp theo từng ngành nghề, lĩnh vực theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ Điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động và những Khoản chi có tính chất phúc lợi khác thì được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp.

   Do đó: Khoản tiền mà công ty tổ chức lì xì cho nhân viên của mình vào dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 được coi là một trong những khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động và không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nên được xác định là khoản chi được trù khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty.

   Tuy nhiên: Công ty phải lưu ý tổng số chi lì xì cho nhân viên và các số chi có tính chất phúc lợi khác nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của công ty.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn