Tiền lương, thù lao, lợi ích khác và mối quan hệ của Kiểm soát viên trong tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:17/01/2017

Tiền lương, thù lao, lợi ích khác và mối quan hệ của Kiểm soát viên trong tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước được quy định như thế nào? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Hiện tôi đang có một thắc mắc trong hoạt động quản lý thông tin đối ngoại mong được các anh chị hỗ trợ giúp. Các anh chị cho tôi hỏi: Tiền lương, thù lao, lợi ích khác và mối quan hệ của Kiểm soát viên trong tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước được quy định như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Điều 21 Điều lệ Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước ban hành kèm Nghị định 57/2014/NĐ-CP thì tiền lương, thù lao, lợi ích khác và mối quan hệ của Kiểm soát viên trong tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước được quy định như sau:

   1. Tiền lương, thù lao, lợi ích khác của Kiểm soát viên:

   a) Kiểm soát viên được hưởng tiền lương, thù lao và lợi ích khác theo kết quả hoạt động kiểm soát, kết quả và hiệu quả kinh doanh của SCIC.

   b) Bộ Tài chính quyết định mức và chi trả tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Kiểm soát viên căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ và quy định của pháp luật.

   c) Chế độ chi trả tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Kiểm soát viên thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.

   d) Chi phí hoạt động của Kiểm soát viên được tính vào chi phí quản lý của SCIC theo quy định của pháp luật.

   đ) Kiểm soát viên chuyên trách được hưởng chế độ ưu đãi, phúc lợi và tham gia các hoạt động của SCIC như cán bộ, nhân viên khác tại SCIC.

   2. Mối quan hệ giữa Kiểm soát viên với chủ sở hữu, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc SCIC và giữa các Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên.

   Tiền lương, thù lao, lợi ích khác và mối quan hệ của Kiểm soát viên trong tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước được quy định tại Nghị định 57/2014/NĐ-CP về điều lệ Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 21 Điều lệ tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước ban hành kèm Nghị định 57/2014/NĐ-CP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn