Tiền lương, thưởng và quyền lợi của người đại diện theo ủy quyền của Viettel được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:11/07/2017

Tiền lương, thưởng và quyền lợi của người đại diện theo ủy quyền của Viettel được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Kim Hồng, em đang là sinh viên năm cuối tại Đại học Tôn Đức Thắng TPHCM. Em đang làm một chuyên đề liên quan đến Tập đoàn viễn thông quân đội Việt Nam, để hoàn thành chuyên đề, em có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp em, cụ thể là tiền lương, thưởng và quyền lợi của người đại diện theo ủy quyền của Viettel như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Em mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (091***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiền lương, thưởng và quyền lợi của người đại diện theo ủy quyền của Viettel được quy định tại Điều 59 Nghị định 101/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội như sau:

   1. VIETTEL quyết định lương, thưởng, phụ cấp, chế độ trả lương, trả thưởng và các lợi ích khác của Người đại diện theo ủy quyền theo quy định của pháp luật. Tiền lương, phụ cấp, thưởng và quyền lợi của Người đại diện theo ủy quyền của VIETTEL ở doanh nghiệp khác do VIETTEL chi trả hoặc doanh nghiệp đó chi trả theo quy định của pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp.

   2. Người đại diện theo ủy quyền là thành viên chuyên trách trong ban quản lý điều hành tại doanh nghiệp khác được hưởng lương, phụ cấp trách nhiệm (nếu có), tiền thưởng và các quyền lợi khác quy định tại Điều lệ doanh nghiệp đó và do doanh nghiệp đó trả theo quy định của pháp luật.

   3. Người đại diện theo ủy quyền kiêm nhiệm không tham gia chuyên trách trong ban quản lý, điều hành doanh nghiệp thì thù lao, tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm (nếu có) và các quyền lợi khác do VIETTEL chi trả theo quy định của pháp luật.

   Trường hợp được doanh nghiệp trả thù lao, tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm thì Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm nộp hết các khoản thù lao trên cho VIETTEL.

   4. Người đại diện theo ủy quyền của VIETTEL tại doanh nghiệp khác khi được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, trái phiếu chuyển đổi theo quyết định của công ty cổ phần (trừ trường hợp được mua theo quyền của cổ đông hiện hữu) thì phải báo cáo bằng văn bản cho VIETTEL. VIETTEL quyết định bằng văn bản số lượng cổ phần Người đại diện được mua theo mức độ đóng góp và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Người đại diện. Phần còn lại thuộc quyền mua của VIETTEL.

   Trường hợp Người đại diện theo ủy quyền được cử làm đại diện của VIETTEL tại nhiều đơn vị, thì được ưu tiên lựa chọn thực hiện quyền mua tại 01 đơn vị. Người đại diện theo ủy quyền của VIETTEL tại công ty cổ phần có trách nhiệm chuyển phần quyền mua cổ phần còn lại cho VIETTEL.

   Trường hợp Người đại diện theo ủy quyền của VIETTEL tại doanh nghiệp khác không báo cáo về việc được quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi tại công ty cổ phần thì bị xem xét miễn nhiệm tư cách Người đại diện và phải chuyển nhượng lại cho VIETTEL số cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi chênh lệch vượt quá mức được mua theo quy định trên theo giá được mua tại thời điểm phát hành. Trường hợp Người đại diện theo ủy quyền của VIETTEL tại doanh nghiệp khác đã bán cổ phiếu này thì phải nộp lại cho VIETTEL phần chênh lệch giữa giá bán cổ phiếu theo giá thị trường tại thời điểm bán với giá mua và chi phí (nếu có).

   Liên quan đến tiền lương, thưởng, quyền lợi, bạn có thể tham khảo thêm tại Nghị định 121/2016/NĐ-CP.

   Trên đây là nội dung quy định về tiền lương, thưởng và quyền lợi của người đại diện theo ủy quyền của Viettel. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 101/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tiền lương
  Đại diện
  Ủy quyền
  Doanh nghiệp quân đội
  Doanh nghiệp viễn thông
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn