Tiền tài trợ làm nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách có được trừ khi tính thuế TNDN?

Ngày hỏi:12/11/2020

Công ty tôi dự định chi khoảng 500 triệu tài trợ làm nhà đại đoàn kết cho một số gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Không biết khoản chi này có được trừ khi tính thuế TNDN cho công ty không? Nếu được thì công ty tôi cần phải chú ý gì để đảm bảo quyền lợi cho mình. Nhờ tư vấn ạ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 5 Điều 1 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013 có quy định:

   Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

   Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

   Như vậy, khoản tài trợ làm nhà đại đoàn kết cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

   Tuy nhiên cần lưu ý khoản chi tài trợ làm nhà đại đoàn kết theo quy định của pháp luật mà không có hồ sơ xác định khoản tài trợ dưới đây thì sẽ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (Khoản 2.25 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC):

   Hồ sơ xác định khoản tài trợ làm nhà đại đoàn kết gồm:

   - Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, người được hưởng tài trợ là bên nhận tài trợ (theo mẫu số 06/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC).

   - Hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

   Trường hợp bên nhận tài trợ là cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ thì hồ sơ xác định khoản tài trợ bao gồm:

   - Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ và cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ là bên nhận tài trợ.

   - Hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

   Cho nên để được trừ khoản chi nêu trên khi xác định thu nhập chịu thuế thì công ty của bạn nên lưu ý các loại giấy tờ trên để đảm bảo quyền lợi cho công ty mình.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn