Tìm hiểu về ký kết hợp đồng gữa công ty hợp danh

Ngày hỏi:05/07/2016

cho em hỏi. trong công ty hợp danh. khi quyết định về một sự việc về hợp đồng hay thành viên thì có cần phải 100% thành viên hợp danh đồng ý hay không.hay chỉ cần một tỉ lệ khác nhỏ hơn.

  Nội dung này được Đại học Kinh Tế Tp.HCM tư vấn như sau:

  • Điều 135, khoản 3, 4 Luật Doanh Nghiệp:

   “ Nếu Điều lệ công ty không quy định thì quyết định các vấn đề sau đây phải được ít nhất ¾ tổng số thành viên hợp danh chấp thuận:

   a) Phương hướng phát triển công ty;

   b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

   c) Tiếp nhận thêm thành viên hợp danh mới;

   d) Chấp nhận thành viên hợp danh rút khỏi công ty hoặc quyết định khai trừ thành viên;

   đ) Quyết định dự án đầu tư;

   e) Quyết định việc vay và huy động vốn dưới hình thức khác, cho vay với giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn;

   g) Quyết định mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn vốn điều lệ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn;

   h) Quyết định thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổng số lợi nhuận được chia và số lợi nhuận chia cho từng thành viên;

   i) Quyết định giải thể công ty.

   Nếu quyết định về các vấn đề khác được thông qua nếu được ít nhất hai phần ba tổng số thành viên hợp danh chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định ”.


  Nguồn:

  Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn