Tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong VIETTEL được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:10/07/2017

Tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong VIETTEL được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Đình Dũng. Gần đây, tôi có theo dõi tin tức, báo đài về tập đoàn viễn thông quân đội Việt Nam. Tôi được biết tập đoàn này là do Nhà nước sở hữu. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi, tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong tập đoàn này được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Tôi hy vọng sớm nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (ddung5***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong VIETTEL được quy định tại Điều 9 Nghị định 101/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội như sau:

   - Hệ thống tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Đảng bộ VIETTEL trực thuộc Quân ủy Trung ương, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Quân ủy Trung ương; hoạt động theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam

   - Các tổ chức chính trị - xã hội trong VIETTEL hoạt động theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội đó phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Bộ Quốc phòng.

   - VIETTEL có trách nhiệm bảo đảm về cơ sở vật chất và tạo điều kiện để tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội khác hình thành, hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ của các tổ chức đó.

   Ngoài ra, liên quan đến nội dung trên, Ban biên tập thông tin thêm đến bạn về Tổ chức Đảng của VIETTEL hiện nay như sau:

   Tổ chức chung

   Từ năm 2006 thực hiện chế độ Chính ủy, Chính trị viên trong Quân đội.[10] Tổ chức Đảng bộ trong Tập đoàn Viettel theo phân cấp như sau:

   Đảng bộ Tập đoàn Viettel là cao nhất.

   Đảng bộ các Tổng công ty, Công ty trực thuộc Tập đoàn Viettel

   Đảng bộ các Công ty, các đơn vị cơ sở trực thuộc Tổng công ty thuộc Tập đoàn Viettel

   Chi bộ các phòng, ban cơ quan đơn vị trực thuộc đơn vị cơ sở

   Thành phần

   Về thành phần của Đảng ủy Tập đoàn Viettel thường bao gồm như sau:

   + Ban Thường vụ

   - Bí thư: Phó Tổng Giám đốc

   - Phó Bí thư: Tổng Giám đốc

   - Ủy viên Thường vụ: Phó Tổng Giám đốc

   - Ủy viên Thường vụ: Phó Tổng Giám đốc

   - Ủy viên Thường vụ: Phó Tổng Giám đốc

   - Ủy viên Thường vụ: Phó Tổng Giám đốc

   + Ban Chấp hành Đảng bộ

   - Đảng ủy viên: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

   - Đảng ủy viên: Trưởng phòng Chính trị

   - Đảng ủy viên: Trưởng phòng Tài chính

   - Đảng ủy viên: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel.

   - Đảng ủy viên: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel

   - Đảng ủy viên: Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel.

   - Đảng ủy viên: Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel

   - Đảng ủy viên: Giám đốc Công ty Bất động sản Viettel.

   - Đảng ủy viên: Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel.

   - Đảng ủy viên: Giám đốc Công ty

   - Đảng ủy viên: Giám đốc Công ty

   - Đảng ủy viên: Giám đốc Công ty

   Trên đây là nội dung quy định về tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong VIETTEL. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 101/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn