Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và đề xuất nhu cầu hỗ trợ

Ngày hỏi:22/09/2021

Nhờ hỗ trợ mẫu tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và đề xuất nhu cầu hỗ trợ. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ ngày 15/10/2021) quy định mẫu tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và đề xuất nhu cầu hỗ trợ như sau:

   TỜ KHAI XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, DOANH NGHIỆP NHỎ, DOANH NGHIỆP VỪA VÀ ĐỀ XUẤT NHU CẦU HỖ TRỢ
   (Kèm theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ)

   1. Thông tin chung về doanh nghiệp:

   Tên doanh nghiệp: ............................................................................................................

   Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ......................................................................................

   Loại hình doanh nghiệp: ...................................................................................................

   Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................................

   Quận/huyện: ....................................................... Tỉnh/thành phố: ....................................

   Điện thoại: .............................. Fax: ....................................Email: ....................................

   2. Thông tin xác định doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ:

   Có vốn điều lệ do một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu từ 51% trở lên:

   □ Có □ Không

   Tên người quản lý điều hành doanh nghiệp: ......................................................................

   3. Thông tin về tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp:

   Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: .................................................................................

   Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm: ......................................................

   Trong đó, số lao động nữ: ....................................

   Tổng nguồn vốn: .................................................................................................................

   Tổng doanh thu năm trước liền kề: .....................................................................................

   4. Doanh nghiệp tự xác định thuộc quy mô (tích X vào ô tương ứng):

   □ Doanh nghiệp siêu nhỏ □ Doanh nghiệp nhỏ □ Doanh nghiệp vừa

   5. Các nội dung đề xuất hỗ trợ (Doanh nghiệp lựa chọn một hoặc nhiều nội dung hỗ trợ):

   □ Hỗ trợ công nghệ: ............................................................................................................

   □ Hỗ trợ tư vấn: ...................................................................................................................

   □ Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: ....................................................................................

   □ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh: ......................................

   ..............................................................................................................................................

   □ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo: ..................................................

   ..............................................................................................................................................

   □ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị: ..................

   ..............................................................................................................................................

   DOANH NGHIỆP CAM KẾT

   1. Về tính chính xác liên quan tới thông tin của doanh nghiệp.

   2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

   ..., ngày ... tháng ... năm ...
   ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP DOANH NGHIỆP
   (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)


   Hồ sơ kèm theo: ....................................

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:


  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT