Tới đây, DN xã hội phải sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm để tái đầu tư

Ngày hỏi:11/08/2020

Một trong những tiêu chí xác định doanh nghiệp xã hội là việc sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký. Vậy trong năm 2021 tới đây có quy định thế nào về vấn đề này?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điểm c Khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp xã hội, trong đó có tiêu chí:

   - Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký.

   Trong khi đó Điểm c Khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp 2014 hiện hành lại quy định như sau:

   - Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.

   Như vậy, từ 2021 thì DN xã hội phải đảm bảo điều kiện sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư.

   Đây chính là 1 trong những thay đổi quan trọng bởi theo quy định hiện hành thì không xác định cụ thể 51% tổng lợi nhuận này là sau thuế hay trước thuế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn