Tới đây, Doanh nghiệp có phải thông báo mẫu dấu?

Ngày hỏi:10/07/2020

Liên quan đến vấn đề thông báo mẫu dấu. Theo quy định mới thì từ năm 2021, Doanh nghiệp doanh nghiệp có còn phải thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng nữa không? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tới đây, Doanh nghiệp có phải thông báo mẫu dấu?
   (ảnh minh họa)
  • Hiện nay, theo Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 thì:

   Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

   Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2021 - ngày Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thì nội dung này đã bị bãi bỏ.

   Theo đó: Tại Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

   1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

   2. Doanh nghiệp quyết đính loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

   3. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, tới đây trước khi sử dụng, doanh nghiệp không có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như quy định hiện hành.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn