Tổng hợp các trường hợp cổ đông không được chuyển nhượng cổ phần

Ngày hỏi:01/11/2018

Chào anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật về doanh nghiệp cổ phần. Tôi có chút vấn đề chưa nắm rõ, mong anh chị giúp đỡ. Anh chị cho tôi biết các trường hợp cổ đông không được chuyển nhượng cổ phần gồm những trường hợp nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trường hợp cổ đông không được tự do chuyển nhượng cổ phần gồm:

   Thứ nhất: Cổ đông sáng lập không được quyền tự chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác trong thời hạn 03 năm. Và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó. (Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014).

   Thứ hai: Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác. Cổ phần ưu đãi biểu quyết có số phiếu biểu quyết cao hơn so với cổ phần phổ thông, cho nên việc quy định cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần cho người khác là nhằm nâng cao trách nhiệm đối với công ty của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết và không làm ảnh hưởng đến cơ cấu quản lý của công ty. (Căn cứ Điều 116 Luật doanh nghiệp 2014).

   Thứ ba: Điều lệ công ty quy định các trường hợp cổ đông không được chuyển nhượng cổ phần hoặc hạn chế chuyển nhượng cổ phần của cổ đông. Ngoài 2 trường hợp đã nêu ở trên thì tùy theo ý chí của người sáng lập công ty, Điều lệ công ty có thể quy định các trường hợp khác mà cổ đông không được chuyển nhượng cổ phần của mình. (căn cứ Điều 126 Luật doanh nghiệp 2014).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn