Tổng hợp kế hoạch đối với công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi

Ngày hỏi:20/10/2018

Đang công tác tại Ban quản lý Thủy điện Bản Vẽ, vì yêu cầu công việc và cũng mong muốn tìm hiểu thêm tôi có thắc mắc mong muốn nhận phản hồi, cụ thể: Tổng hợp kế hoạch đối với công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổng hợp kế hoạch đối với công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi được quy định tại Khoản 1 Điều 22 Thông tư 178/2014/TT-BTC hướng dẫn về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch, đối với đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kế hoạch của các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi thuộc Bộ quản lý và gửi Bộ Tài chính để phối hợp theo dõi quản lý.

   Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kế hoạch của các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi thuộc tỉnh, thành phố quản lý (bao gồm cả kế hoạch của đơn vị thuộc cấp huyện quản lý) để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Báo cáo tổng hợp kế hoạch phải xác định rõ số kinh phí ngân sách cấp theo từng loại:

   - Cấp bù thuỷ lợi phí được miễn;

   - Kinh phí trợ cấp, trợ giá, hỗ trợ tài chính;

   - Kinh phí sửa chữa lớn;

   - Hỗ trợ 02 quỹ khen thưởng, phúc lợi;

   - Hỗ trợ khác.

   Các khoản hỗ trợ cần được phân định theo nguồn kinh phí ngân sách trung ương, ngân sách địa phương.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn